2e Wereldoorlog

 
Martin Lelivelt. Martin Lelivelt (rechts op de foto met zijn broers Herman links en Jan), woonwagenbouwer en aannemer van beroep, ving regelmatig uit Duitsland ontsnapte krijgsgevangenen, piloten en onderduikers op. Joop ter Haar, Hendrik Leemreize en zijn dochter Mia waren hem daarbij behulpzaam. Op 20 April 1944 werd hij in zijn woning aan de Schievegatsdijk in Lichtenvoorde gepakt, vervoerd naar Vught, gemarteld en uiiteindelijk op 25 juli 1944 gefusilleerd bij Fort Rhijnauwen. Hij was 48 jaar oud. Ter zijner ere werd de …         Schievegatsdijk omgedoopt tot Martin Leliveltstraat.
Antoon Doppen. Antoon Doppen werd op 17 april 1924 geboren te Lichtenvoorde. Hij was veehandelaar. Zijn vriend Jan Mölders was in oktober 1943 op de Markt in Groenlo opgepakt omdat hij zich aan de Arbeitseinsatz had onttrokken . Antoon Doppen toog met twee andere vrienden naar Groenlo en poogde onder dreiging met een oud pistool Jan Mölders uit de gevangenis aldaar te bevrijden. De overval mislukte en Antoon werd na berechting in Arnhem overgebracht naar kamp Amersfoort. Uiteindelijk kwam hij in een gevangenis in Essen terecht , waar hij op 26 maart 1944 bij een bombardement om het leven kwam. Hij werd 20 jaar.
 
Jan Hillen. Jan Hillen, knecht bij boomkweker Jan Heusinkveld aan de Schievegatsdijk Lichtenvoorde, was in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld in de ijzergieterij Heinrichshütte in Hattingen (Dld), Jan Hillen kreeg daar wegens slechte voeding tuberculose en hoewel de ziekenzaal in een bunker was ondergebracht werd hij tijdens een bombardement op 4 april 1945 geraakt door een bomscherf. Hij overleed op 11 april 1945, nog maar 22 jaar oud. Hij werd begraven in Hattingen en later herbegraven op het Nederlandse ereveld in Düsseldorf. Zijn neef, Gerhard Hillen, weigerde in 1942 te gaan werken in Duitsland. Hij werd echter opgepakt door de Duitsers en via kamp Amersfoort doorgestuurd naar strafkamp Husum in Noord-Duitsland. Op 22-11-1944 overleed hij door alle ontberingen, 22 jaar oud. Hij werd begraven in Husum. Naar hen is een straat vernoemd, de Hillenstraat in Lichtenvoorde.
Willem Doppen, kruidenier/drogist en brievenbesteller en zorger voor onderduikers, werd al bij de eerster arrestatiegolf van Achterhoekse verzetsmensen op 20 april 1944 door verraad van spion Markus in zijn woning aan de Rapenburgsestraat in Lichtenvoorde opgepakt. Hij kwam na verhoor in Arnhem en via kamp Vught terecht in het concentratiekamp Buchenwald en overleed daar op 8 maart 1945. Hij werd 60 jaar oud. Hij was de schoonvader van Joop Kruip. Naar hem is het Willem Doppenplein in Lichtenvoorde vernoemd.

<br>

Herman van Halteren. Hemmie (Herman) van Halteren brak begin 1940 zijn priesterstudie af en volgde daarna de kappersvakschool in Doetinchem. Hij wist tot het najaar 1944 te ontkomen aan de Arbeitseinsatz, maar werd daarna toch gesnapt en als kapper tewerkgesteld in Borken (Dld). Daar werd hij op 21 maart 1945 tijdens een bombardement dodelijk getroffen. Zijn lichaam werd op 14 april 1945 ter aarde besteld op de katholieke begraafplaats van Lichtenvoorde. Hij werd 24 jaar oud. Naar hem werd de Herman van Halterenstraat in Lichtenvoorde vernoemd.

 

Antoon Slot. Antoon Slot, smid bankwerker, hier op de foto met zijn verloofde Annie Bouwhuis, was fel anti-Duits, deed aan sabotage en onderhield contact met zijn oud-dienstcommandant Gerrit van den Boogerd van de ondergrondse knokploeg Aalten. Hij werd op 20 april 1944 opgepakt, kwam in kamp Vught terecht en werd ter dood veroordeeld. Hij werd op 25 juli 1944 samen met Martin Lelivelt geèxecuteerd in Fort Rijnauwen. Hij was 26 jaar oud. Naar hem is de Antoon Slotstraat in Lichtenvoorde vernoemd.
Evert Heusinkveld. Evert Heusinkveld, zaadhandelaar aan de Patronaatstraat in Lichtenvoorde, werd op 1 mei 1944 gepakt en op beschuldiging van het huisvesten van onderduikers doorgezonden naar het concentratiekamp Neuengamme. Hij overleed daar op 9 februari 1945, oud 33 jaar. Naar hem werd de Evert Heusinkveldstraat in Lichtenvoorde vernoemd.
Jo Blaauwgeers. Jo Blaauwgeers, Koninklijke Marechaussee, woonde met zijn vrouw Jo (Dute uit Beltrum) en zoon Hans boven café de Boer in Harreveld. Hij was informant van de ondergrondse knokploeg Aalten. Op 20 april 1944 werd hij opgepakt en belandde via de Sicherheitsdienst in Arnhem in kamp Vught. Hij werd ter dood veroordeeld en op 6 juni 1944 in de duinen van Overveen geëxecuteerd. Hij was 26 jaar oud. Naar hem werd de Blaauwgeersstraat in Harreveld vernoemd.