Priesterstudenten 1930

In 1930 had Lichtenvoorde een aantal priesterstudenten. Hier poserend in de pastorietuin van de H. Bonifatiuskerk. De volgende personen staan hier op de foto. Vooraan van links naar rechts: Henk Post – Jan Kruip – pater Hulshof (rector) – Bernhard Elschot – B te Vruchte. Achter staand van links naar rechts: … Onstenk – Gerrit Wiesman – Theo Hulshof – Jozef Huls – Frans Huinink.